تاثیر تمرینات اسپارک بر مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال (ADHD)

بیش فعالی از مشکلات رایج در بین کودکان می باشد .مطالعه زیر ، تاثیر تمرینات اسپارک ( ورزش ، بازی ، و تفریحات فعال ) بر روی کاهش مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال را بررسی میکند .

شرکت کنندگان به تعداد ۳۰ نفر به صورت رندم در ۲ گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند.
گروه آزمایشی در ۱۲ جلسه ۳۰ دقیقه ای تمرینات اسپارک را دریافت کردند.این در حالی است ک گروه کنترل هیچ تمرینی نداشتند .

نتایج پس ازمون تفاوت معناداری در گروه ها مشخص که در نتیجه ، تاثیر تمرینات اسپارک و فعالیت بدنی بر روی کاهش مشکلات رفتاری در گروه ازمایشی مثبت بوده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *